• Koos meiega rohelise tuleviku poole

Firmast

OÜ Mardi Metsatalu tegutseb alates 1999 aastast ning on keskendunud loodussõbralikule ning professionaalsele metsade majandamisele. Firmat juhib metsandusliku kõrgharidusega ettevõtte omanik,  kellel on pikaajalised ning suured kogemused metsade majandamisel.

Meile on oluline, et säiliks mets kui ökosüsteem, samas kasvaks tootlikkus ning uuenemisvõime.

Ettevõtte peamisteks tegevusaladeks on kasvava metsa ost, metsaraietööd, metsamaterjali kokkuvedu traktoriga. Müüme metsamaterjali,  saematerjali ning lõhutud küttepuid.

Seoses ettevõtte laienemisega pakume lisaks jahiturismi ning haljastusprojekte koos teostusega ning aedade hooldust. Müüme  murtud maakive, aedmustikaid ning mahetoitu.

Peamiseks tegevuspiirkonnaks on Pärnumaa, kuid suudame konkureerida ka ülejäänud Eesti piirkondades.

 

 

Meeldivat koostööd soovides,

Tiina  Ruul